Evidenziatore Slim TintaUnita

TintaUnita. Evidenziatore Slim

 

Non effettuiamo spedizioni.

TintaUnita. Evidenziatore Slim. Colori fluo e pastello. Punta a scarpello